ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

verzia 1.0.2018  účinná od 25.5.2018

Internetové stránky www.zais.skwww.zais.czwww.zaisglobal.com , www.itveci.sk , www.pcpohotovost.sk, prevádzkované a spravované spoločnosťou ZAIS.SK s.r.o., IČO: 50505190, so sídlom Strojárska 359, 966 01 Hliník nad Hronom, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Odd.: Sro, Vložka č.: 30470/S,  (ďalej len “správca “) jasne a otvorene oznamuje, ako spracováva Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU a RADY (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES , všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako “GDPR”). Prečítajte si tiež Zásady súborov cookies.

Rešpektujeme vaše právo na súkromie. V záujme transparentnosti tieto zásady poskytujú podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, na ako dlho, komu ich odovzdávame, aké máte práva a mnoho ďalšieho.

 1. Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom, čo robíme.

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme vašu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim. Kedykoľvek vás požiadame o informácie, potrebujeme ich, o viac nežiadame. Pre overenie Vášho e-mailu využívame funkciu double opt-in.

Aké osobné údaje od Vás požadujeme ?

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad keď si niečo objednáte, obrátite sa na nás alebo poskytnete hodnotenie nákupu alebo tovaru. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zahŕňajú ako povinné údaje: kontaktné informácie a platobné údaje tak nepovinné. Bez uvedenia povinných údajov u nás nemôžete nakúpiť. Dobrovoľne nám poskytujete osobné údaje tam, kde Vás žiadame o udelenie súhlasu, napr. pri registrácia, pre zasielanie newsletteru, pri onl-line komunikácii cez chat našich stránok, pri využívaní diskusných fór, blogov, poskytovaní recenzii na našich internetových stránkach ako i ďalšie, v rozsahu tam uvedenom.

Ako vaše osobné údaje využívame ?

Vaše údaje potrebujeme napríklad pre nasledujúce účely:

 • vytvoriť a spravovať váš osobný účet (registrácia)
 • spracovať vaše objednávky, doručiť tovar, vybaviť vrátenie tovaru alebo ich reklamácie
 • zasielať aktuálne informácie o stave vašej objednávky prostredníctvom SMS správ
 • Kontaktovať vás v prípade problémov s doručením vášho objednaného tovaru
 • odpovedať na vaše otázky a informovať vás o nových a zmenených službách
 • zasielať vám obchodné oznámenia o aktuálnych akciách a zľavách ( newsletteru )
 • spravovať váš účet a kontrolovať vašu platobnú morálku
 • vykonávať analýzy, aby sme vám poskytli relevantný tovar
 • skontrolovať váš vek z dôvodu právnych predpisov týkajúcich sa nakupovania cez internet
 • zasielať vám dotazníky spokojnosti s cieľom dať vám možnosť ovplyvniť našu ponuku a služby
 • testovať a zlepšovať naše systémy, prostredníctvom ktorých poskytujeme svoje služby
 • zabrániť zneužitiu našich služieb / informačných systémov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po nevyhnutnú dobu, a to najmä pre vyššie uvedené účely:

 • pri nákupe s registráciou aj bez registrácie na dobu troch rokov s tým, že nová trojročná lehota začne plynúť odo dňa, keď uskutočníte svoju poslednú objednávku,
 • pri hodnotenie nákupu alebo tovar po dobu troch rokov,
 • pre zasielanie obchodných oznámení bez uskutočnenia nákupu, diskusie, strážneho psa, kontaktného formulára, poradne, dotazu na produkt a pod. – po dobu jedného roka,
 • alebo po zákonom stanovenú dobu (na dobu 11 rokov údaje uvedené na daňovom doklade, splnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

Potom budú vaše osobné údaje vymazané, ak nebudete súhlasiť s predĺžením spracovania osobných údajov.

 1. Budeme vás chrániť

Zlepšujeme služby. Podnikli sme technické a organizačné opatrenia pre ochranu vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom. Aby boli platby kartou u nás čo najbezpečnejšie, všetky informácie sú odosielané v šifrovanej podobe pomocou protokolu SSL. To znamená, že informácia prechádza cez zabezpečené pripojenie a že vaše údaje o platobnej karte nemôžu externé strany prečítať. Pri platbe kartou spolupracujeme s autorizovaným platobným sprostredkovateľom, ktorý nám pomáha priamo u vašej banky overiť, že karta je platná pre nákupy. Robíme to prostredníctvom našich služieb a zdieľaním informácií s vami. Údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, sú uložené iba na území Európskej únie .

 1. Rozhodnete sa, koľko s nami zdieľate

Aby sme vám poskytli ešte lepšie služby a relevantné správy, zhromažďujeme informácie o tom, ako sú naše aplikácie používané. To znamená, že keď používate náš web, zisťujeme, aké funkcie sú najčastejšie využívané a aké akcie spúšťajú chybové správy. Avšak, ak sa vám nepáči sledovanie, môžete si na svojom prehliadači zapnúť anonymný režim alebo nastaviť súbory cookies. Prečítajte si viac v sekcii Zásady súborov cookies .

Udelený súhlas možno odvolať tiež kliknutím na odkaz “Odhlásiť Newsletter”, ktorý nájdete v e-maile ( email AKCIE, NOVINKY, ZĽAVY ), alebo nás môžete kontaktovať na adrese: info@zais.sk.

 1. Vyberáme poskytovateľa služieb, ktorým môžeme dôverovať

Sme súčasťou internetovej spoločnosti, v ktorej nemôžeme existovať bez externých poskytovateľov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom :

 • IN TIME, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
 • Slovak Parcel Service, s.r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
 • DHL Parcel Slovensko, s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
 • DHL Express (Slovakia) s.r.o., Letisko M.R. Štefánika, 820 01 Bratislava
 • Direct Parcel Distribution, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava
 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
 • SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
 • SWAN Mobile, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
 • UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
 • Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 4, 831 01 Bratislava
 • GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava
 • ZAIS GLOBAL GROUP LTD., 85 Great Portland Street, London, W1W 7LT, Veľká Británia
 • DeltaNet, o.z., Strojárska 359, 966 01 Hliník nad Hronom, Slovenská republika
 • Tidio Ltd., 220C Blythe Road, London, W14 0HH, Veľká Británia
 • Google LLC, Stroupeznickeho ul.. 3191/17, 150 00 Praha, Česká republika
 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Írsko

prípadne ďalším poskytovateľom spracovateľských služieb, poskytovateľom softvérových riešení, software, aplikácií a iných služieb, ktoré v súčasnej dobe pri spracovávaní Vašich osobných údajov nevyužívame.

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

 1. Aké sú vaše práva ?

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne raz ročne). Ak sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní a spracovávaní údajov ( zákonné dôvody ), napríklad zákon o účtovníctve alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevysporiadané  záväzkové vzťahy ( faktúry po splatnosti a pod. ).

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR), právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracovanie (čl. 18 GDPR), a namietať proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR). V prípade uplatnenia uvedených práv sa môžete obracať na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky .

 1. Neexistuje súkromie bez zabezpečenia

Zabezpečené služby pomáhajú uchovať osobné údaje v bezpečí pred kybernetickými útokmi a zvedavými ľuďmi. Bez zabezpečenia neexistuje záruka súkromia. Vďaka nášmu odhodlaniu venovať sa kybernetickej bezpečnosti, Vám môžeme ponúknuť skutočne bezpečné digitálne služby.