Vedenie spoločnosti     : Juraj Oliver Briš, DiS., konateľ
               telefón : +421 45 37 000 20, kl. 8001
               mobil  : +421 950 843 330
               e-mail : juraj.bris@zais.sk  
Obchodné oddelenie     : telefón : +421 45 37 000 20, voľba č. 1
               mobil  : +421 940 733 703, voľba č. 1 
               e-mail : info@zais.sk 
Reklamácie         : telefón : +421 45 37 000 20, voľba č. 2
               e-mail : rma@zais.sk 
Technická podpora a servis : telefón : +421 45 37 000 20, voľba č. 2
               e-mail : helpdesk@zais.sk 
Ekonomické oddelenie    : telefón : +421 45 37 000 20, kl. 8003
               e-mail : ekonom@zais.sk
Ochrana osobných údajov  : telefón : +421 45 37 000 21, voľba č. 1
               e-mail : gdpr@zais.sk